KAABS är ett miljöföretag med fokus på materialåtervinning.

 

KAABS köper, förädlar och säljer stål- och metallskrot.

 

KAABS bidrar till en mer hållbar framtid och vi är en del av den cirkulära ekonomin.

 

Inköp och försäljning

Vi har specialiserat oss på internationell trading av stålskrot samt alla typer av basmetaller, ädelmetaller och legeringar.

 

Genom att:

 

tänka om

tänka nytt

tänka framtid

 

skapar KAABS affärsmöjligheter

där hållbarhet och lönsamhet för

alla parter går hand i hand.

 

Återvinning

Vi sparar på naturresurserna samtidigt som vi minskar energibehovet, vilket i sin tur minskar utsläppen av växthusgaser.

 

Forskning och utveckling

Slaggrus från deponiavfall till konstruktionsråvara.

 

Leverantörer och köpare

Vi värdesätter långsiktiga relationer.

 

Hållbarhet

Vi har mer än 100 års erfarenhet av att göra hållbara affärer. Vi arbetar aktivt med kretsloppstänk och minskad miljöpåverkan.

KAABS Nordic AB

 

Address:

Hjortshögsvägen 15

SE-254 65 Helsingborg

Sweden

Tel : +46 10-584 99 00

E-mail: office@kaabs.se